Syndicate content
2019-04-26 15:17
Mielőtt Kripke a Megnevezés és szükségszerűségben hozzálát, hogy körültekintően rekonstruáljon és bíráljon egy elméletet, a következő előzetes megjegyzést teszi róla. „Ez...
2019-03-06 21:49
Nem lehet azt mondani, hogy akár a tágabb értelemben vett szakmai közönség, akár az olvasóközönség várta, várhatta volna A szexualitás története IV. kötetének megjelen...
2019-01-13 20:37
A filozófiatörténet régóta visszatérő és közkedvelt témája a történelem végének posztulálása és ezzel együtt a civilizáció hanyatlásának kérd...
2019-01-06 16:59
„A filozófiának, ha hű akar maradni a nevéhez, a teljességről kell szólnia” – mondja Sajó Sándor (161). Nem érheti be részproblémák éles elméjű, sőt talán briliáns taglal...
2018-10-11 19:52
Márfai Molnár László kutatási területei között ott találjuk a filozófiát és a kulturális antropológiát is; így tanulmánykötetében az esztétika fogalmát erősen...
2018-09-01 13:59
2014-ben a magyar nyelvű filozófiai irodalom fontos írással bővült Steiger Kornél jóvoltából. Epiktétosz összes műveiben először vált teljes terjedelemben olvashatóvá a Beszélgetések n...
2018-08-21 19:53
Cseke Ákos Foucault-könyvének koncepciója lassan bontakozik ki előttünk. A szerző előszavában felskicceli Foucault korai korszakait, amelyekben először az igazság mint tévedés jelenik meg, majd az igazság–nem igazs...
2017-12-21 12:42
Éppen idén ötven esztendeje, hogy De la grammatoligie címmel Franciaországban megjelent Jacques Derrida legfontosabb műve, ami egyben a 20. századi filozófia egyik legtöbbet hivatkozott munkája is. A könyvvel, ami a dekonstrukci...
2017-10-24 18:23
A Hannah Arendt életművét értelmezőknek visszatérő problémája, hogy minek tekintsük őt: filozófusnak, történésznek, politológusnak, újságírónak vagy esetleg szépírónak...
2017-09-13 20:45
  A Kérdő evidenciák című kötet Kardos András és Vajda Mihály beszélgetéseinek a szövegét tartalmazza. Ezekben a 2006-ban rögzített dialógusokban sok különböző téma felmer...