Syndicate content
2013-08-14 20:07
A címben felvetett kérdés Huoranszki Ferenc Freedom of the Will: A Conditional Analysis című könyvét olvasva ötlött fel bennem. Hogy miért? Azért, mert úgy tűnt nekem, mintha Huoranszki megoldási kísérlete...
2013-07-29 19:00
Ha egy kutató arra vállalkozik, hogy egy bizonyos szerző adott filozófiai diszciplínában kifejtett munkásságát vizsgálja, legkorábbi döntéseinek egyike mindenképp módszertani jellegű, és...
2013-07-19 20:44
Az értelmiségiek és az úgynevezett egyszerű emberek között manapság az a legszembetűnőbb különbség, hogy az utóbbiak számára minden egyszerű, az előbbiek számára viszont legalábbis az, amihez...
2013-06-17 13:31
Chirstopher Phillips azok közé tartozik, akik a filozófiát nem elefántcsonttoronyba zárkózva művelik, hanem emberek közt. Megidézve Szókratész szellemét és etikai elhivatottságát, sorra já...
2013-05-24 17:05
A „jelen mű egy talált kézirat. Vagy nem. Kierkegaard a szerzője. Vagy nem.” Ez a fülszövegben is szereplő kétely vetődik fel a könyv címe és borítója láttán, hiszen Gyenge Zoltán neve mint kö...
2013-05-09 23:29
Az álmokkal nagyjából ugyanaz a helyzet, mint a horoszkópokkal: az emberek egy része egyáltalán nem is tulajdonít nekik semmi jelentőséget, míg sokan épp ellenkezőleg, egészen komolyan veszik őket –...
2013-05-03 20:45
Michael Quante könyvét úgy hirdeti a hátsó borító szövege, hogy a német idealizmus klasszikus filozófiai kutatását az angolszász analitikus filozófia és a pragmatizmus hagyományával...
2013-04-04 21:13
Aki elkezdi beleásni magát a kortárs filozófia világába, hamar rájön, hogy csatatérre tévedt, ahol az úgynevezett analitikus filozófusok a matematikai pontosság és logikai szigor fegyvereivel tá...
2013-02-25 14:38
A XXI. században erkölcsről és erényről beszélni nem könnyű feladat, szélesebb olvasóközösséget megszólítani ezzel a témával pedig különösképpen nehéz. Morálr...
2013-02-07 13:59
A keresztény vallás a mai világban kritikus korszakát éli. Magyarország felnőtt lakosságának 60-65 százaléka vallja magát istenhívőnek, de csak egynegyede gyakorlóan vallásos. Közben a...